در باره اتصال آیات سوره مائده سوره 5

 

ابتدا یک خلاصه از سوره در حد وسع  و  توان :

 

1-  خداوند احکامی از جمله احکام خوراکی های حلال و حرام و ازدواج را در هر شریعتی اعلام   

     کرده است.در این سوره از قرآن بیشتر احکام شریعت جدید در حوزه خوراکی های حرام آورده میشود.

 

2 -  مومنین باید تسلیم آن احکام باشند.در حقیقت به جهت اینکه آن احکام منشاء الهی دارند  

      قوامین لله باشند. باید بیاد او باشند.صلوه را بجای آورند برای ذکر و یاد خداوند و راهنمایی ها و

      نعمات او.

 

3 -  مومنین باید تسلیم آن احکام باشند.از طیبات بخورند و با مومنات ازدواج کنند.زکات بدهند و

       نیازمندان را در یابند.همان شهداء بالقسط بودن. فساد در زمین ایجاد نکنند.

 

4 -  مومنین باید در راه اجرای آن احکام بین خود اختلاف نکنند. تعاون و دوستی با خودشان داشته

      باشند.غیر خودشان را به دوستی و یاوری نگیرند.بدانند حزب الله پیروز است.

      به کثرت خبیث و قلت طیب توجه نکنند.

 

 5 -  با توکل بر خداوند  با دشمنان احکام الهی و مفسدین مبارزه کنند.تسلیم وساوس شیطانی

       نشوند و از غیر او نهراسند.این میثاق خداوند با مومنین هر شریعتی است.

-------------------------------------------------------------

اتصال آیات 5 و 6 بر چه مبنایی است ؟

 

بطور خلاصه در آیه 5 اعلام میشود که خوراکی های حلال شده برای شما برای اهل کتاب نیز حلال است.برعکس طعام آنها برای شما نیز حلال است.زنان مسلمان و زنان اهل کتاب نیز بر شما حلال است بشرط اینکه اجور آنها را بدهید.

 

پس از اعلام طیبات طعام و مجوز ازدواج با زنان مسلمان و زنان اهل کتاب (خلاصه نعمات) بشکل طبیعی حمد خداوند شایسته است.اراده به نماز (قیام الی الصلوه) همان حمد و ثنای خداوند بر نعمات است.

 

در آیه 6 هنگام اراده به نماز ( حمد و ثنای خداوند بر نعمات) امر به شستن و غسل پس از مواردی از قبیل تماس با  نساء از آیه قبلی نشان دارد.

 

آیه بعدی با امر به یادآوری نعمت های الهی شروع میشود و به زیبایی ارتباط را ادامه میدهد:...واذکروا نعمه الله علیکم...(آیه 7)

 

در ترجمه تفسیر المیزان ج 5 ص 384 پس از ترجمه آیات 8 تا 14 میگویند:"اتصال این آیات به آیات قبل روشن است و هیچ غباری بر آن نیست.". تعجب در اینستکه چرا استاد محترم این اتصال را همیشه رعایت نمی کنند و مبنا قرار نمی دهند.حتی جدایی قسمت هایی از یک آیه (آیه 3 همین سوره) را مجاز می بینند؟!

---------------------------------------------------------------------------------

در مورد وجه اتصال آیات 11 و 12 چه میتوان گفت؟

در این سوره در موارد بسیاری شکر بر نعمات و تقوای الهی هنگام استفاده از آنها تذکر داده میشود. پس از آن بر توکل در راه اجرای فرامین داده شده توصیه میشود.

بطور خلاصه همان : قوامین لله شهداء بالقسط...(آیه 8) . تسلیم نشدن در برابر وساوس شیاطین و قدرتمندان.این میثاق و پیمان الهی است.عهدی الهی برای استفاده از نعمات و شکر بر آنها و بهره مند ساختن نیازمندان یعنی شاهد بودن بر قسط.

 

بعبارت دیگر در آیه 11 به مسلمانان امر میشود تا در اجرای اوامر الهی توکل بر خداوند داشته باشید. در ادامه در آیه بعدی بطور ضمنی و آوردن مثال از موردی که قبلا به وقوع پیوسته است میفرماید مبادا مانند بنی اسرائیل باشید. آنها با داشتن 12 رهبر الهی نتوانستند بر عهد الهی پایدار بمانند یعنی به شکر نعمت و شهادت بر قسط با تعبیرات اقامه صلوه و ایتاء الزکاه برقرار بمانند بلکه به انباشت نعمات در بین قدرتمندان پرداخته و به اسراف و فساد رسیدند.شیطان آنها را از راه بدر کرد. حلال و حرام را رعایت نکردند.قلب آنها سخت شد. برداشت های نادرست از کتاب خدا داشته و به انحراف کشیده شدند.

 

به تازگی در روزنامه آرمان تاریخ 04/03/91 صفحه 11 یادداشتی با نام آقای احمد عابدینی چاپ شده بود که در سوره مائده بیشترین تعداد "اتقوا الله" آمده است.دقیقا 12 مورد.البته یکی از این موارد بصورت "فاتقوا الله" است.

---------------------------------------------------------------------------------

در مورد چگونگی ارتباط بین آیات 26 و 27 سوره مائده:

 

موسی و هارون به قوم خود گفتند که نعمات الهی را بیاد آوردید آنگاه که شما را برتری داد...در پی آن بقوم خود گفت وارد ارض مقدس شوید.آنها ترسیدند و توکل بر خدا نکردند.از جنگیدن با جباران عقب نشستند .بایستی قوامین لله بوده و شاهد بر قسط میشدند ولی نشدند و از سختی های راه ترسیدند.

 

پسران بنی آدم نیز بایستی (شاهد بر قسط میشدند و ) قربانی می کردند ولی یکی از ایشان این کار را بصورت قوامین لله یعنی با تقوای الهی نکرد.از او قبول نشد.یعنی قربانی او قبول نشد.خوب در اینجا دونقر بیشتر نبودند جنگی با جباران نیست ولی وساوس شیطانی که هست.

شیطان آن فرد حسود یا متوهم به قدرت طلبی برادر یا...را وسوسه کرد و وادار کرد دیگری را بقتل برساند.

 

شاهد بودن بر قسط و قربانی کردن باید به نیت تقوای الهی بوده باشد.نباید ایمان را دستکم گرفت.همانطور که در آیه 5 داریم : ومن یکفر بالایمان فقط حبط عمله.(مانند فروپاشیدن جبهه چپ گرایی مادی در جهان)

 

به سبب این قتل رخ داده بین ابنای آدم بر بنی اسرائیل نوشته شد که هر کس دیگری را بکشد بغیر نفس یا فساد در زمین مانند اینستکه همه را کشته باشد...

گویی قیام لله و شاهد بر قسط بودن و مبارزه با مفسدین را یکبار دیگر تذکر میدهد و نمونه اولیه آنرا نیز توضیح میدهد.

---------------------------------------------------------------------------------

در مورد اتصال آیات36 و 37 و 38 سوره مائده:

 

در آیه 36 میفرماید اگر کافرین تمام آنچه در زمین است را حتی همراه با مثل و مانندی از آن راهم داشته باشند و فدیه بدهند تا از عذاب آخرت رهایی یابند باز هم از آنها قبول نمی شود.

 

اراده میکنند از عذاب رها شوند و از محیط آن خارج گردند ولی نمی توانند.آیه 37

خوب مگر میشود کافرین تمام آنچه در روی زمین است را ثروت خود بحساب آورند؟ نمی توانند مگر اینکه از بقیه بدزدند.اینجاست که بسادگی بحث دزد و دزدی در آیه بعدی (آیه 38) به میان می آید.

دزدی در رابطه مستقیم با وجود یا عدم وجود قسط در جامعه میباشد.

صفحه اول