فواد و قلب در قرآن

 

با تجهیز به استراتژی پیوستگی در قرآن یعنی قبول این دو اصل

یک – پیوستگی عبارات هر آیه و پیوستگی آیات در هر سوره.  دو – رعایت ترتیب سور و کلیت قرآن

 (رعایت پیوستگی درختواره هنگام برداشت از قرآن) 

 

در باره فواد چه نظری میتوانیم داشته باشیم ؟آیا منظور از فواد همان ذهن است؟

تصور ما این است که چنین نیست. در درجه اول معنای لغوی فواد که همان قلب فیزیکی است اجازه این کار  را نمی دهد. تشبیه تقریبی بین اعضای بدن ما و قطعات کامپیوتر میتواند کمک کند.

 

الف – فواد قلب فیزیکی است عضوی که با پمپاژ خون با ضربان مناسب باعث تحرک و انجام وظایف دیگر اعضاء و هماهنگی بین آنها میشود. همراه وجود فیزیکی باید تصویری روحانی از آن داشته باشیم.

آثار روحانی مانند اضطراب و شادی و غم بر روی (فواد) قلب فیزیکی اثر دارند و این اثرات به بقیه اعضاءمنتقل میشوند.

 

فواد مانند سیستم عامل در کامپیوتر است. CPU یا مغز یا لب که تحلیل گرست به فرمان و کمک سیستم عامل با درایورهای صوتی و تصویری ارتباط برقرار میکند و اطلاعات بیرونی را میخواند و تحلیل و محاسبات میکند و نتیجه را به برنامه اجرایی برمیگرداند.

 

ب – آیه سوره نجم "ما کذب الفواد ما رای" همین دیدن با دو چشم است و آیه تاکید دارد بر اینکه پیامبر با دو چشم خود دیده و دروغ نمی گوید یا خیالاتی نشده بوده است. اعضاء و جوارح او هنگام دیدن درست عمل میکرده اند. قلب فوادی است که جهت داده شده است.

 

ج –  برنامه ها و نظرات ما پس از کسب اطلاعات از پیرامون خودمان با الحاق و اتصال به  فواد تشکیل قلب معنوی میدهند. یادمان  باشد که سیستم عامل هم خودش برنامه است.

همان نظراتی که از سیستم عامل و بقیه اعضاء در جهت خواسته های خود استفاده میکند. این نظرات یا برنامه ها اگر بدون غرض و مرض و در حالت سالم بوده باشند یا پس از ارتباط با خداوند بوده باشند راه ما درست خواهد بود. برنامه درستی برای اجراء و توسعه در اختیار کل سیستم است و اگر نظرات و عقاید نادرستی کسب کرده باشیم در حقیقت برنامه بدی را برای اجراء به کل سیستم تحمیل کرده ایم.

 

این نظرات (برنامه های) درست یا غلط باعث میشوند که سمع و بصر اطلاعات را بشکل درست یا غلط بخوانند و تشخیص بدهند و به مغز یا لب جهت تحلیل درست یا نادرست تحویل دهند در حقیقت وظایف خود را درست انجام بدهند یا درست انجام ندهند. میتوان آنها را مانند بسته های اصلاحی و ارتقاء سیستم عامل یا برنامه های اجرایی دانست (patch) و یا مثل ویروس موجب اختلال در کار سیستم.(صدمه ویروس به بخش های مختلف میتواند باشد.)

 

د – حافظه های جانبی در حقیقت همان ذهن هستند در این مخازن میتوانیم اطلاعات درست یا غلط را ذخیره سازی کنیم. سیستم عامل هم بر روی نوع ثابت این حافظه ها (هارد دیسک ها) قرار میگیرد.. برای مجازی سازی ها یا کارهای بزرگ از فضای برکنار از سیستم عامل آنها استفاده میکنیم. اینکه گفته میشود موجود ذهنی در واقع موجودات مجازی سازی شده ای هستند که در این مخازن ساخته میشوند این ها اطلاعات یا صوت و تصویر های واقعی پیرامون طبیعی نیستند. برنامه های غلط بیشتر بدنبال مجازی سازی هستند تا بدیگران نیز اطلاعات غلط بدهند. البته مجازی سازی های درست (مشابه با اطلاعات حقیقی بیرونی)با برنامه های درست نیز میتواند اجراء شود.

 

فضای خارج از سیستم عامل بر روی حافظه ها چه داخلی چه بیرونی فقط مخازنی برای جاسازی هستند و نقش اساسی در تهیه و اجرای برنامه ها و استراتژی ها ندارند.ظاهرا برای همین است که در قرآن (به قسمت مهم آن) یعنی قلب اشاره میشود. البته رجوع به حافظه تاریخی برای عبرت گرفتن دستور موکد است.

 

ه – فرق بزرگ انسان  با ماشین در این است که اعضاء و جوارح انسان به مرور  زمان و در طی تجارب و آموزش و هدایت الهی قوی و قوی تر میشوند و رشد میکنند. قلب فیزیکی و مغز تحلیلگر و اعضاء صوتی و تصویری و قطعات ارتباطی رشد میکنند. قلب معنوی هدایت شده یا  برنامه های درست الهی این اعضاء را رشد کامل میدهند(فرقان حاصل میشود). برعکس نظرات انحرافی یا برنامه های بد و بدتر هر روز با ناتوان سازی سیستم با تحلیل اشتباه حاصل از تشخیص ناصحیصح اطلاعات پیرامون آنرا به حرکت ضد رشد و نا هماهنگ وادار میکند.

 

ح – برنامه عمل هر موجود غیر انسان بر روی سیستم عامل و فواد او حک شده و اجرا میشود. آنها حرکت تنظیم شده انجام میدهند ولی انسانها میتوانند از برنامه خود ساخته و خودانتخابی در قلوب خود تبعیت کنند.

 

ط – شبکه موجودات تحت مدیریت سخت افزار و نرم افزار (خلق و امر)  با هم در ارتباط هستند. همگی تحت مدیریت الهی هستند اوست که خط مشی و تقدیرات و استراتژی اصلی (هدایت) و سطوح دسترسی را تعیین میکند.

 

ترتیب و ارتباط آیات و سور ناظر بر این مفهوم

 

. – آیه 7 سوره 2 البقره از نتیجه پایانی نافرمانی الهی شروع میکند.میفرماید بر قلوب کافرین مهر نهاده شده و سمع و بصر آنها از کار طبیعی عاجز شده اند بنابراین انذار آنها  فایده ندارد.

 

1 – از آیه 11. سوره 6 انعام داریم :"...و نقلب افئدتهم و ابصارهم کما لم یومنوا به اول مره و یذرهم فی طغیانهم یعمهون...". معلوم میشود که افئده میتواند تغییر جهت داده شود طوری که حق را بشناسد و یا نشناسد.. در همین سوره آیه 113 فرموده است :"...لتصغی الیه افئده الذین لا یومنون بالاخره..." نقش معنوی افئده ما میتواند تحت تاثیر قرار گرفته و موجب شود ما  (برنامه) راه خود را درست یا نادرست ساخته و انتخاب کنیم.

 

2 – از آیه 24 سوره 8 انفال که در آن میخوانیم "...ان الله یحول بین المرء و قلبه..." خداوند برای هدایت بین افئده (فهم اولیه خود شخص) و قلب او حایل میشود.افئده موتور اولیه حرکت انسان است بهمراه تجهیزات مرتبط (سمع و بصر و لب ومغز).

 

3 – از آیه12. سوره 11 هود میخوانیم : "...و کلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فوادک ..." نتیجه اینکه  قرآن ابتدائا داستان انبیاء سابق را بیان میکند تا فواد رسول الله تثبیت و اطمینان خاطر ایشان فراهم شود.

 

4 – در آیه 37 سوره 14 ابراهیم میفرماید "...فاجعل افئده من الناس تهوی الیهم و ارزقهم من الثمرات...". ابراهیم سلام الله علیه از خداوند درخواست میکند که افئده مردم را به سوی فرزندان او در سرزمین بدون زراعت متمایل کند. (به قلوب آنها – افئده جهت پیداکرده – اشاره نمی کند)

 

5 – در آیه 43 سوره 14 ابراهیم میفرماید"...مُهْطِعِينَ مُقْنِعِى رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيهِْمْ طَرْفُهُمْ  وَ أَفِْدَتهُُمْ هَوَاء...".در روز قیامت تدبیر و اندیشه شخصی از کافرین زایل میشود مالک یوم الدین مدبر آن روز است.روزی که مال جمع شده با تدبیر شخصی دنیا طلبانه نفعی به حال ما ندارد. در حیات جدید تنها دارندگان قلب سلیم خوار و خفیف نمیشوند. همچنان که مثلا در آیات 87 تا 89 سوره 26 الشعراء میخوانیم :

 

وَ لَا تخُْزِنىِ يَوْمَ يُبْعَثُونَ(87) يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَ لَا بَنُونَ(88) إِلَّا مَنْ أَتىَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ(89)

 

لذا باید تا زنده هستیم از نعمات سمع و بصر و افئده خود در جهت صحیح استفاده کنیم و به قلب سلیم برسیم.

 

6 – در آیه 78 سوره 16 النحل میخوانیم:"...و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده لعلکم تشکرون..."  آیا انسانها نعمت سمع و بصر و افئده موهبتی الهی را شکر گزارند؟ با سمع و بصر و افئده خدادادی به سمت و سوی صحیحی میروند؟

 

7 – درآیه 36 سوره 17 اسراء میفرماید:"...ان السمع و البصر و الفواد کل اولئک کان عنه مسئولا..." و  شکر اندک نعمات الهی در آیه 78 سوره 23 مومنون تذکر داده میشود.مسئولیت سمع و بصر و فواد فراموش نشود. بیهودگی خلقت در کار نیست. انسان مسئول اعمال خودست.

 

8 – در آیه 32 سوره 25 فرقان نزول تدریجی قرآن برای تثبیت فواد رسول الله اعلام میفرماید و در پی آن  تثبیت و مقاوم سازی افئده مومنین نیز خواهد بود. به عبارت دیگر برنامه سازگار و سیستم صحیح زندگی بر روی سیستم عامل کامپیوتر انسانی (فواد) تهیه میشود بر روی افئده ای که تثبیت میشود آیات الهی نازل میگردد و شجره کلام طیبه (برداشت صحیح از قرآن) بر آن میروید.و قلب سلیم پرورش میابد.

 

9 – نمونه فواد آرامش یافته و قلب مرتبط با خداوند فواد و قلب مادر موسی است که در آیه 1. سوره 28 القصص است:"...و اصبح فواد ام موسی فارغا ان کادت لتبدی به لولا ان ربطنا علی قلبها لتکون من المومنین ...". ارتباط الهی با قلب همراه است ولی خیال راحت با فواد .محاسبه عواقب کار با نظر و عقل خود آسودگی را آورده است البته در سایه ارتباط فلبی با خداوند.ارتباط تنگاتنگ فواد و قلب.

 

1. – در آیه 9 سوره 32  باز هم هشدار برای اینکه شکر نعمت سمع و بصر و فواد را بجا بیاوریم.چقدر کم شکرگزاری دارید."...قلیلا ماتشکرون..."

 

11 – آیه 26 سوره 46 الاحقاف میفرماید گذشتگان مقتدر تر از شما هم شکر گزار سمع و بصر و افئده نبودند. انکار آیات الهی علیرغم داشتن سمع و بصر و افئده باعث نابودی آنها شد.

 

وَ لَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَ جَعَلْنَا لَهُمْ سمَْعًا وَ أَبْصَارًا وَ أَفِْدَةً فَمَا أَغْنىَ‏ عَنهُْمْ سمَْعُهُمْ وَ لَا أَبْصَارُهُمْ وَ لَا أَفِْدَتهُُم مِّن شىَ‏ْءٍ إِذْ كاَنُواْ يجَْحَدُونَ بَِايَاتِ اللَّهِ وَ حَاقَ بهِِم مَّا كاَنُواْ بِهِ يَسْتهَْزِءُونَ(26)

 

انکار آیات الهی و نظرات انحرافی به فواد و سمع و بصر صدمه میزند و آنها را ناتوان ار تشخیص و انجام وظایف میکند.

 

12 – فواد حضرت رسول الله دیدن آیات ربه الکبری را تکذیب نکرد. آیه 11 سوره 53 النجم.تصویر روحانی سمع و بصر و فواد ایشان بر محمل جسم این جهانی ایشان آن وقایع را دیده است یا بر محمل و حلول در جسم بهشتی و ملکوتی آنها را دیده است بحث مجزایی است.

 

13 – چرا باید پروردگاری را که بما سمع و بصر و فواد داده است نشناسیم. قُلْ هُوَ الَّذِى أَنشَأَكمُ‏ْ وَ جَعَلَ لَكمُ‏ُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصَارَ وَ الْأَفِْدَةَ  قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ(23) سوره 67 الملک

 

14 – ظلم ظالمین باعث میشود طلوع  آتش خشم بر افئده  انسانهای مظلوم چه مومن و چه غیر مومن که خواهان حقوق اولیه خود هستند افکنده شود. موضوع در کلیت خود بیان میشود لذا از عبارت "قلب" استفاده نشده است.تا به دارندگان قلوب هدایت یافته یا غیر آن منحصر نگردد و شامل همه شود. نارالله الموقده التی تطلع علی الافئده...سوره 1.4 الهمزه آیه 6 . پایان کار چه خواهد بود؟

 

یا قلوب سلیم مومنین مجاهد  یا قلوب مهر نهاده شده کافرین ظالم یا قلوب مذبذبین بین ذالک.

صفحه اول