ترتیب سور قرآن (1)

 

تعداد سور قرآن قرآنی که به دست  ما رسیده است 114 سوره میباشد.

 

وعده حفظ قرآن بدون شک شامل ترتیب سور نیز میباشد. یکی از دلائل این موضوع مواضع شگفت انگیز قرار گرفتن سور است.مطمئنا فرمول و مکانیسمی برای ترتیب قرار گرفتن سور نزد ملائکه وحی وجود داشته است یا دارد.الگویی که مبنای حفظ قرآن است.

 

عدد 114 را میتوان به یک صورت کلی تجزیه (به عوامل اول) نمود  یعنی بصورت ذیل:

 

19* 3 * 2 =114  که طبق قضایای ریاضی این تقسیم یگانه است.

عدد 57 نصف عدد 114 است.اگر سوره ای را در نظر بگیریم که شماره آن عدد کوچکتر از یا مساوی 57  باشد و تجزیه آن به اعداد اول دارای عواملی از مجموعه 2و 3و19 باشد می بینیم با سوره متقارن از سمت چپ قرآن رابطه خلاصه بودن یا مشابهت و یا تکمیلی دارد.رابطه ریاضی برای عدد 114 در این مورد یگانه و در  جای خود جالب است و آن اینکه تعداد این موارد 19 مورد است.

 

این ایده همانند مشابهت آیاتی از اوایل بسیاری از سور با آیاتی از اواخر همان سوره است...این بار در میان خود سور در چیدمان خطی قرآن...انتظار بدیهی این است که در تجسم سه بعدی و درختواره قرآن و بر روی هر شاخه نیز همین ارتباطات برقرار بماند...قبلا درهر سوره ملاک را رعایت اتصال آیات قرار داده ایم و مبنای لایتغیر است...همانطور یافتن مختصات قرار گرفتن سور در درختواره ثابت قرآنی است...

 

سور کوچک مانند میوه ها بر سر شاخسارها قرار دارند.آنها عصاره و خلاصه شاخه ها هستند.درخت ثابت بهشتی قرآن از ریشه ثابت سوره فاتحه و ساقه اصلی و محکم سوره بقره برخوردار است.

 

------------------------------

اصلاحیه 04/08/1399

 

در طرح اولیه درختواره ثابت قرآنی شایسته است سوره مجادله در شاخه ص قرار گیرد که بیشتر جنبه عملی دارد و بجای آن سوره قمر قرار گیرد....

 

این اصلاحات نشان میدهد در میان اعدادی که از پایه های 2 و3 و19 تشکیل شده اند آنهایی را مبنا قرار دهیم که توان پایه ها مساوی باشند....همانطور که در تجزیه 114= 2× 3 × 19 پایه ها توان یک دارند .....اعدادی را که در تجزیه آنها پایه ها توان مساوی دارند...

 

مثلا اعدادی مانند 12 را که مساوی 2×2×3 میباشد (پایه 2 توان 2 دارد و پایه 3 توان 1) کنار میگذاریم....مواردی که ذیلا با رنگ قرمز مشخص میشوند را از لیست مبانی ارتباط حذف میکنیم...البته این موارد ارتباطات چندان قوی را نیز نمی رساندند...

 

------------------------------

 

سوره 1 (حمد) از اول قرآن با ---------------------> با سوره 114 (الناس) سوره 1 از انتهای قرآن

 

سوره 2 (البقره) از اول قرآن با -------------------> با سوره 113 (الفلق) سوره 2 از انتهای قرآن

 

سوره 3 (آل عمران) از اول قرآن با ---------------> با سوره 112 (الاخلاص) سوره 3 از انتهای قرآن

 

سوره 4 (النساء) از اول قرآن با ------------------> با سوره 111 (المسد) سوره 4 از انتهای قرآن

 

سوره 6 (انعام) از اول قرآن با --------------------> با سوره 109 (کافرون) سوره 6 از انتهای قرآن

 

سوره 8 (انفال) از اول قرآن با -------------------> با سوره 107 (ماعون) سوره 8 از انتهای قرآن

 

سوره 9 (التوبه) از اول قرآن با -----------------> با سوره 106 (قریش) سوره 9 از انتهای قرآن

 

سوره 16 (النحل) از اول قرآن با ---------------> با سوره 99 (الزلزله) سوره 16 از انتهای قرآن

 

سوره 19 (مریم)  از اول قرآن با -----------------> با سوره 96 (العلق) سوره 19 از انتهای قرآن

 

سوره 27 (النمل)  از اول قرآن با ---------------> با سوره 88 (الغاشیه) سوره 27 از انتهای قرآن

 

سوره 32 (السجده)  از اول قرآن با -------------> با سوره 83 (مطففین) سوره 32 از انتهای قرآن

 

سوره 36 (یس)  از اول قرآن با ------------------> با سوره 79 (النازعات) سوره 36 از انتهای قرآن

 

سوره 38 (ص)  از اول قرآن با -----------------> با سوره 77 (المرسلات) سوره 38 از انتهای قرآن

 

سوره 57 (حدید)  از اول قرآن با -----------------> با سوره 58 (مجادله) سوره 57 از انتهای قرآن

 

××××××××××××××××

 

سوره 1 (فاتحه) از اول قرآن با سوره 114 (الناس) سوره 1 از سمت چپ قرآن  مشابهت دارد.این شباهت بسیار واضح است.رب العالمین همان رب الناس نیز هست...

-----------------------------------

سوره بقره اولین حرکت رشد درخت است.حرکت فکری انسان از نگاه با تقوی به کتاب طبیعت آغاز میشود. شر شیطان از جمله شر ما خلق است.اولین مورد حسد از سمت راست در قرآن در سوره بقره است: لو یردوکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم.(آیه 109 بقره) حسادت اقوام و امم گذشته و توطئه آنها در سوره بقره گویاست...

-----------------------------------

سوره آل عمران به تولد عیسی می پردازد و بصورت ضمنی به عقیده تثلیث نزد عیسویان ایراد میگیرد.در سوره اخلاص هم لم یلد و لم یولد رد این نظریه است.رابطه تنگاتنگ بین آیات محکمات و متشابهات و همینطور یک پارچه بودن و نبود هیچ محلی برای کتمان آیات یا رد نظریه ناسخ و منسوخ در قرآن را بروشنی تایید میکند.این همان انعکاس صمد بودن خداوند است.همان اتصال و هماهنگی خلق و امر و تدبیر است...

-----------------------------------

سوره 4 (النساء) از اول قرآن با سوره 111 (المسد) سوره 4 از سمت چپ قرآن  مشابهت دارد.

سوره مسد خلاصه ای از سوره نساء است.اینکه زن و مرد میتوانند در ایمان و کفر با هم سهیم شوند. دامن زدن به ایمان و کفر از جانب زنان بسیار نقش آفرین است.

-----------------------------------

سوره 6 از اول قرآن یعنی سوره انعام با سوره 109 یعنی ششمین سوره از سمت چپ یعنی سوره الکافرون مشابه میشود.آیه شاخص از سوره انعام ...ان صلوتی و نسکی و مماتی لله رب العالمین...بر جدایی رسول الله از آیین کافرین در تمامی زمینه ها تاکید دارد.از خوردن و نوشیدن تا عبادت و مرجع فرامین زندگی...

-----------------------------------

سوره 8 از اول قرآن یعنی سوره انفال با سوره 107 یعنی سوره 8 از سمت چپ سوره ماعون متناظر است.خلاصه بودن سوره ماعون برای سوره انفال بسیار گویا و زیباست.ماعون هر چیز مورد نیاز عموم است همانطورکه انفال مورد نیاز عموم است...

-----------------------------------

سوره 9 از اول قرآن یعنی سوره توبه با سوره 106 یعنی سوره 9 از سمت چپ سوره قریش متناظر است.در قلب سوره توبه این بیان است که عمارت مسجد الحرام و پذیرایی از حجاج را مانند جهاد در راه خدا با مال و جان نباید هم ارج بدانیم.گفته ای که بیشتر به ساکنین مکه و اطراف کعبه اشاره دارد.

قبیله قریش به بهترین وجه نماینده این افراد هستند.

-----------------------------------

سوره 16 از اول قرآن یعنی سوره النحل با سوره 99 یعنی سوره 16 از سمت چپ سوره الزلزله متناظر است.امر به رسول الله برای جدال با دیگران (همراه با بیان حکمت) فقط در سوره نحل است(جادلهم)

باشد که از این جدال احسن راه صحیح را بیابند و به آن عمل کنند.وحی به زنبور عسل موجودی غیر انسان فقط در سوره نحل است.همین مفاهیم در سوره الزلزال با آیات ...یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره...و ...بان ربک اوحی لها...خلاصه میشود...

-----------------------------------

سوره 19 از اول قرآن یعنی سوره مریم با سوره 96 یعنی نوزدهمین سوره از سمت چپ یعنی سوره العلق متناظر است.در هر دو سوره ملائک بهمراه روح مربوطه از نزدیک با وجود پاکیزه ارنباط برقرار میکنند و به او پیام میدهند و...

-----------------------------------

سوره 27 از اول قرآن یعنی سوره النمل با سوره 94 یعنی سوره 27 از سمت چپ سوره الغاشیه مشابهت دارد.وجه مشابهت این دو سوره القائات پنهانی نفس و تلاش های درونی انسانها برای کفر و ایمان است.انسانها آزادند در اختیار راه خود و عواقب آن را باید بپذیرند.در آیه 14 سوره النمل میخوانیم:

...وجحدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا...انکار کردند در حالی که در درون خود امکان یقین به آن داشتند.سعی درونی برای مقابله با شک و تردیدها همان سعی ذکر شده در سوره الغاشیه است.

...لسعیها راضیه.در روز قیامت برای هر نفسی موجودی ظاهر میشود که به این تلاش های پنهان درونی شهادت میدهند.اخرجنا لهم دابه من الارض تکلمهم ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون..(النمل)

-----------------------------------

سوره 32 از اول قرآن یعنی سوره السجده با سوره 83 یعنی سوره 32 از سمت چپ سوره المطففین مشابهت دارد.تنها در سوره السجده صراحتا صحبت از ملک الموت و باقی بودن روح انسان شده است.در سوره المطففین هم صراحتا در اینکه اعمال انسانها توسط "حافظین" ثبت شده و هر کس با اعمال ثبت شده خود سنجیده میشود گفتگو شده است.کم و زیادی در جزا دادن رخ نخواهد داد آنطور که آنها هنگام وزن کردن در دنیا عمل میکردند...

-----------------------------------

سوره 36 از اول قرآن یعنی سوره یس با سوره 79 یعنی سوره 36 از سمت چپ سوره النازعات متناظر است.در سوره یس مردی از اقصا نقطه شهر شتابان می آید و به مردم هشدار میدهد که باید از پیامبران اطاعت کرد.گویی این مرد مومن شریف با بصیرت درونی از مفاسد جامعه خود کنده شده و به ایمان رسیده است.این مرد نمونه سعی و تلاش درونی برای ایمان است.در سوره النازعات نیز موسی و محمد چنین نقشی دارند و فرعونیان و مفسدین جامعه خود را انذار میکنند.کسانی که به دنیا و ما فیها چسبیده اند و ایمانی به آخرت و جزای اعمال خود ندارند...

-----------------------------------

سوره 38 از اول قرآن یعنی سوره ص با سوره 77 یعنی سوره 38 از سمت چپ سوره المرسلات شبیه

است.در سوره ص از پیامبرانی همچون داوود و سلیمان که دارای قدرت زیادی بوده اند نام می برد.قوت و قدرت آن پیامبران را دیگر هیچکس نخواهد داشت.پیامبران دارای درجات هستند.در سوره المرسلات نیز روشن میشود که ملائکه نیز دارای درجات هستند.در آخرت افراد نیز درجات مختلف خواهند داشت حتی سایه ها نیز درجات دارند.برای مجرمین سایه ها ضعیف هستند و محافظ نیستند...

-----------------------------------

و هنگامی که تعداد سور به نیمه میرسد در سوره 57 (حدید) میفرماید ...هوالاول و الاخر...

گویا در وسط ایستاده ایم.دوکفه ترازو در اطراف.در یکی میوه ها در دیگری شاخ و برگ ها و یا ترکیبی از آن دو.در هر دو تعداد یکی است ولی در یکی جرم بیشتر است.ترازویی از جنس کتاب.کتابی برای وزن کردن و سنجیدن. باید مبنای رفع اختلاف رسالات الله باشد...باید مامور و آماده به قیام بالقسط بر اساس این کتاب باشیم:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَ أَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَ الْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ  وَ أَنزَلْنَا الحَْدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ

شَدِيدٌ وَ مَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ  إِنَّ اللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ(25)

  صفحه اول