مقایسه دو سوره نجم و مجادله

 

مورد زیبای دیگر در کنار هم قرار گرفتن دو سوره نجم و مجادله در درختواره اولیه و فرضی و پیشنهادی میباشد. در هر دو سوره نوعی مجادله مطرح میشود...در هر دو سوره بحث نجوی وجود دارد...در سوره نجم وحی از نزدیک روح القدس بر رسول الله است و میتوان آنرا همچون نجوی دانست...

 

در سوره نجم با اشاره (افتمارونه علی ما یری – آیا اصرار بر مجادله دارید با او در آنچه دیده است - المیزان) معلوم میشود که بین بعضی از مومنین ضعیف یا مشرکین مجادله واقع شده است بر سر اینکه آیا پیامبر عروج کرده بوده یا نه خواب نما شده است...

 

در سوره مجادله نیز زنی با پیامبر بر سر معتبر بودن طلاق به شیوه جاهلی مجادله میکند و با جواب داده شده یا نشده از جانب نبی مکرم آن زن قانع نگردیده و شکایت به خدا میبرد....

 

مطلب مهم دیگر اینکه در سوره نجم اشاره "رسول کریم" وجود ندارد. بلکه از نزدیک موجود مقدسی که ذی قوه عند ذی العرش مجید (که برای رسول کریم بکار میرفت) نه بلکه شدیدالقوی است بر محمد مصطفی وحی میکند....بنظر میرسد این موجود شریف و در افق اعلا همان روح القدس است....

 

روح القدس بجهت تقرب بسیار میتواند دستورات الهی (چارچوب اولیه) را دریافت نموده و صورت تفصیلی آنرا برای ارسال به جبریل روح الامین بسپارد...هر دو ایشان در اجرای دستورات ملائکه خاصی را نیز مدیریت و رهبری میکنند....

 

همواره جبریل بر قلب محمد مصطفی وحی القاء میکند.یک استثنا در روش در این سوره نجم و واقعه عروج است که محمد رسول الله خود مستقیما از روح القدس وحی دریافت میکند...

 

شاید مفید باشد که معرفی تکنولوژی جدید در انتقال صفحات مجازی در لایه های شبکه جهانی برای شبیه  سازی و توضیح مختصر آورده شود.... بازبان الکن و فقط برای نزدیک سازی به ذهن.....

 

روش جدید MVC   - مدل و کنترلر و ویو - نام دارد. مدل با مخزن دیتا ارتباط دارد از آن برداشت کرده به کنترلر می سپارد و این کنترلر داده ها را به ویو تحویل میدهد.

 

روح القدس (مسئول مدل) از مخزن برداشت میکند به کنترلر (جبریل امین) می سپارد و ایشان هم نتیجه را به ویو (پیامبر) تحویل میدهد....

 

ویو حتما باید از کنترلر اطلاعات را بگیرد ولی بعضی وقت ها که اطلاعات کم است ویو مستقیما از مدل دریافت اطلاعات میکند!!!

 

--------------------------------------------

 

در سوره نجم مباحث و وقایع در مقیاس بزرگ مطرح میشوند....

 

در این مقیاس بیانات شخصی رسول الله مطرح نیست آنچه او بعنوان پیامبر میگوید یا ادعا میکند مطرح است...آنچه انسان در زندگی دنیایی روزمره انجام میدهد مطرح نیست بلکه آن سعی و تلاشی که برای رسیدن به ایمان میکند مطرح است...

 

اجتناب از گناهان کبیره مطرح است از گناهان جزئی چشم پوشی میشود...

 

با صرف نظر از جزئیات در سوره مجادله قرینه دنیایی این مباحث مطرح میشوند...

 

در سوره نجم مجادله بر سر عروج پیغمبر و آنچه او در این سیر دیده است میباشد در سوره مجادله بر سر حکم طلاق به روش جاهلی بحث میشود...

 

در سوره نجم به اسم گذاری های جاهلی و اعتقاد به ملائکه به سبک و سیاق جاهلی است در سوره مجادله نامیدن زنان به عنوان مادران در قضیه جدایی زن و مرد به سبک و سیاق جاهلی مطرح است...

 

در سوره نجم نشستن روح القدس بر بالاترین محل مطرح است:

 

ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى ﴿۶﴾  وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ﴿۷﴾

 

در سوره مجادله توصیه به جاباز کردن و نشاندن علما بر بالاترین محل توصیه میشود....

 

در سوره نجم بطور کلی بر سعی و تلاش اخروی و اخلاص در دیانت اشاره دارد...

 

در سوره مجادله به پرهیز از نجوی ها و سوگندهای کاذب برای اثبات دیانت امر میشود و به چیرگی شیطان بر انسان اشاره میکند و انسانها را از پیوستن به جنود شیطان حذر میدهد و یا به عضو حزب الله بودن توصیه میکند...و البته که این انتخاب

 

 دشوار به سعی و تلاش نیاز دارد....

 

 

                                                                                                                                                                                      صفحه اول